MAF

Møns amatørgeologiske forening

MEDLEMSSKAB

Du kan melde dig ind ved at Skrive til os

Eller kontakt kassereren. Se under fanen: Om MAF.

Kontingent kr. 150,- årligt. Husstandskontingent kr. 225,- (Gælder for 2 personer eller efter aftale).

Unge u.18, turister, og støttemedlemsskab kr. 50,- (turister og støttemedlemmer har adgang til begrænsede ydelser).

Indbetales på konto: 6140 4140693 med angivelse af navn.

Medlemsskab for fuldtbetalende medlemmer omfatter årskort til Geocenter Møns Klint (Så længe aftalen løber).