hpim1198.jpg

 

Sidste nyt: April 2017

Torsdag, den 6. april. Klubmøde i Foreningernes Hus. Kl. 18.30

Vinterens sidste klubaften. Vi hørte mere om kridthavets fossiler, hvor vi er nået til brachiopoder og søpindsvin.

Efter at have set på de medbragte sten og fossiler, blev der serveret kaffe og kage

Klubmøde i Foreningernes Hus, torsdag, den 2. marts 2017, kl. 18.30

Vi fortsatte studiegruppen om kridthavets fossiler, hvor vi så på bløddyrene muslinger og blæksprutter

Torsdag, den 2. februar

Klubmøde. Vi gennemgik koraller, svampe krebsdyr og sporfossiler

Torsdag, den 5. januar

Klubmøde. Vi begyndte foredaget om skrivekridtetes fossiler ved at høre om de geologiske tider, dyrelivets systematik, taxonomi, Puggaards beskrivelser, skrivekridtes bestanddele og former for levesteder

Torsdag den  1. december

Klubmøde med gløgg og æbelskiver

De fremmødte fik fremvist vor stereolup med kamera, hvor vi bla.a. så strandand far Nordjylland

Lørdag, den 3. december

Tur maed Stenvennerne og SAF til Hamborg Sten- og fossilmesse. Mødested Næstved station kl. 7.00 med hjemkomst ca. kl. 22.00

Der var ingen medlemmer tilmeldt turen


Geologiens dage, lørdag-søndag, den 17-18 september

Sammen med Geocenter Møns Klint viste vi en udstilling af geologisk litteratur af Hintze, Puggaard og Fogh, der var nogen af de første til at beskrive Møen og dens Geologi, ligesom der var gamle postkort mv.

Formanden og fossilekspert Hans Henrik Meyer viste frem og besvarede spørgsmål samt bestemte gæsternes medbragte sten og fossiler.

Et meget spændende fossil fra Lars og Ina fra Stege blev taget med til nærmere bestemmelse af professionelle geologer. Det følger vi op på senere


Folkemøde Møn, Lørdag, den 27. august 

MAF deltog sammen med en TVÆRSAM med en stand på Folkemøde Møn, som i år er flyttet til Fanefjordskolen, Fanefjordgade 145, 4792 Askeby.

MAF udstillede sten, fossiler, mineraler, bøger, postkort og meget mere og der var mange gæster henne og besøge standen, både lokale og folk udefra.

En stor tak til Inge-Merete for at hjælpe til på dagen

Se mere om Folkemøde Møn her.


Geopølseaften, torsdag, den 18. august

Medlemmer fra MAF og Trilobiten med gæster mødtes til den traditionelle grillaften kl. 18.00 ved Bogø Fyr

Vi skulle have været en tur på stranden, for at finde det geologisk mest interessante fund, imen da det var højvande måtte dette punkt opgives.

Istedet fik vi den lokal lodsejer Kim Valentin til at fortælle om fyret og skanserne og han suppleredes af Allan Huglstad, der var på hjemmebane

Mens vi fik en rundvisning mellem højlandskvæget , hvor de modige fik lov at klappe den flotte tyr Benjamin, var der sat gang i grillen og pølserne var klar da vi kom tilbage

Vi havde sat telt op, men det holdt tørvejr så der blev ikke brug for det. Og mens snakken gik ved bordene begyndte skumringen med udsigten til Grønsund, og da de fleste var på vej hjemad begyndte vi at pakke sammen efter en flot aften

Og alle var vist en tur op af den stejle trappe til fyrstuen, for at se udsigten og hvor der kunne overnattes

Læs om bogø fyr på www.bricksite.com/bogoefyr. 

Søndag, den 10. juli, kl. 10.00

Tur med Nordvestsjællands Stenklub til Møns Klint

Medlemmer fra MAF og Nordvestsjælland mødtes ved P-pladsen ved Jydelejet. Nogle tog til Møns Fyr for at undgå trapperne, mens resten tog en afstikker for at se de smukke horndragere, nogle af årets sidste orkideer. På vej til stranden stoppede regnen og det blev dejlig vejr på stranden

Der blev fundet de sædvanlige fossiler, men også et par ubestemmelige fund. En flint med et meget smukt bølgemønster og en aftegning i flint, som nok er en enkeltkoral. Madpakken blev spist og der blev udvekslet historier inden turen gik tilbage til bilerne

Efter turen kørtes til Foreningernes Hus, hvor der blev serveret kaffe og kage og vi viste vore lokaler frem. Vores stensamling, som nu er mere tilgængelig, fik megen interesse. Alt ialt en rigtig fin tur og MAF blev inviteret en tur til Nordvestsjælland til næste år

Søndag den 29 maj, kl. 10.00

Tur til Stevns med Trilobiten. Vi mødtes med Peter Bennicke i den gamle skole i Tommestrup ved Store Heddinge, hvor vi så hans nye samling fossiler fra Stevns kridt og kalk

Herefter gik turen til stranden ved Sigersted kridtbrud, hvor Peter var guide. Det blev til mage spændende fund i kridtet og kalken

Tur til  Liselund og pomlerende, lørdag, den 7.maj. næsten 40 deltagere mødte op til en fin tur i godt forårsvejr. Historier om Liselund Park, de store skred fortaltes inden turen gik til det smukt beliggende fyr. Videre gennem skoven til Pomlerende, hvor frokosten blev indtaget. Inden turen til stranden fortaltes om den gamle telegrafstation. Mange tog med på stranden, som viste sig at være udfordrende, grundet mudderskred og væltede træer, men belønningen var naturen i sin vilde skønhed og for nogens vedkommende kulstykker, raslesten og kildekalk


Tur til Nr. Vedby Grusgrav, søndag den 17. april med trilobiten. Deltagerne fandt nogle fine eksemplarer af forsteninger og silkespat til smykkefremstilling. Kafffepausen holdtes i en ende hvor der var læ og vi hørte om omådets geologi og om historien om den trigonometriske granitblok, postementet, på bavnehøjen, som er et målepunkt fra 1800-tallet, brugt til udformning af landkort ved inddeling af danmark i trekanter

Generalforsamlingen, lørdag den 2. april i Foreningernes Hus

Niels Natorp fra Geocenter Møns Klint indldte med at fortælle om den nye Vættelysudstilling

Efter generalforsamlingen var der spisning og der blev vist billeder fra årets arrangementer og fra Mors-Fur turen

Torsdag, den 4. februar 2016. Klubmøde i Foreningernes Hus. Kaffemøde og studiegruppe fortsat

Torsdag, den 3. marts 2016. Klubmøde i Foreningernes Hus. Kaffemøde og studiegruppe fortsat

Klubmøde, Torsdag den 7. januar 2016. Vi afklarer nogle af de spørgsmål, der dukkede op sidste gang og gennemgår de 10 vigtigste mineraler, som de magmatiske bjergarter består af: Kvarts, Feldspat, Muskovit (lys glimmer), Kalkspat, Pyrit, Pyroxen, Ambifol, Magnetit, Biotit (mørk glimmer) og Granat

Klubmøde, Torsdag den 3. december , kl. 16.00-18.00 i Foreningernes Hus 

Vi afholdt første klubmøde i studiegruppen. Strandsten, deres dannelse, opbygning og kendetegn

Vi gennemgik de grundliggende processer, som ligger forud for bjergarternes dannelse. Pladetektonik, vulkaner,  tryk, varme og kemiske reaktioner og efterfølgende erosion og sedimentation

Lørdag, den 7. november

Bestyrelsen og medlemmer af MAF og Tværsam deltog i indvielsen af klubbens lokaler hos Tværsam i Foereningernes hus. Det aftaltes at studiemøderne skal omhandle strandsten med udgangspunkt i gode stenbøger. Værkstedet fremvistes, Vi manglerdog stadig lidt opstilling af stenværktøjet.


Søndag den 1.november

Offentlig tur til Hvide Klint med Elise Hvelplund. Turen samlede 30 deltagere som hørte om sten og skrivekridt. Efter bedste evne svarede vi på mange gode spørgsmål


Lørdag, den 17. oktober

Tur til Møns Klint. Trods en lidt våd dag var det en fin tur med fine fund

Lørdag søndag, den 10-11. oktober

Trilobiten udstiller på Næstved Stenmesse. Over 1200 besøgende gæstede udstillingen arrangeret af SAF

Fredag-lørdag, den 25-26. september

Tur til Fur og Mors. Fantastisk interessant tur i moler-landet. Tak til Henrik Madsen på Molermuseet for en fin introduktion til museet. Og en fin særudstilling om de nordjyske kridt fossiler

Søndag, den 23. august

Trilobitens tur til Albuen blev aflyst

Torsdag den 20. august

Geopølseaften i Slotshaven var knap så velbesøgt som sidste år og der var lidt vind på grillpladsen. Der blev kåret en vinder af de mange interessante fund. Lise Ott vandt med et meget fint søpindsvin

Søndag, den 9. august 2015

Tur på diget og infocenteret ved Femern Bælt byggeriet ved Rødbyhavn med guide

En rigtig interessant tur, som gav indblik i det store anlægsarbejde. Frokost på diget med udkik til verdens største sejlskib, det 4 mastede russiske skoleskib SEDOW på vej til Bremerhaven

Lørdag, den 13. juni

Turen til Hesnæs Strand blev forlagt til Pomle Nakke, med geologisk interessante skrænter og stenstrand

Lørdag, den 11. April 2015

Turen til Geomuseum Faxe blev en stor succes. Vi fik en fantastisk guidet tur gennem museet med Vagn Åge. Efter frokosten gik turen i kalkbruddet, hvor der blev fundet fine ting

Lørdag, den 28. marts 2015.

Trilobiten afholdt foredrag om Steen og Tina`s ture til Kinnekulla i Sverige

Lørdag den 21. marts 2015

Generalforsamling på Bryghuset Møn

 

  


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til MAF - Møns Amatørgeologiske forening.

Friluftsliv med indhold


MAF er den lokale stenklub på Møn i Vordingborg kommune.

Vi arrangerer ture til strande, geologisk interessante steder og museer, holder studiekredse og har adgang til værksted

Klubben og medlemmerne har en større samling geologisk litteratur, som kan lånes efter aftale


Geologiske arrangementer og ture i 2017. Se fanen:  Program 2017. 


Næste arrangement:

Tur til Hans-Henrik Meyers sten- og fossilsamling i Næstved

Nye medlemmer velkomne


NYT NYT NYT: Vættelyskonkurrencen på Geocenter Møens Klint. Den klub der indleverer flest vættelys til konkurrencen vinder et mikroskop, så aflever dine vættelys til klubben, så vi bliver den vindende klub

Se mere om vættelyskonkurrencen her

Du kan donere vættelys til MAF. Vi afhenter gerne


NYT NYT: Vi har fået midler fra Fanefjord Sparekasse Fonden til indkøb af stereolup med digitalkamera

Udstyret er nu bestilt og ankommet og vi er ved at lære at bruge det.  Du kan blive instrueret i brugen af det på klubaftener eller efter aftale


NYT: Vi har udvidet samarbejdet med Geocenter Møns Klint om arrangementer og om årskort


Om klubben:

Vi holder til i Foreningernes Hus i Lendemarke, hvor vi afholder klubaftener, stuediekredse og værkstedsarbejde

Stensamlingerne kan findes i kælderlokalet

Vi samarbejder med Trilobiten, Falsters Stenklub. www.trilobiten.dk og Tværsam. www.tvaersam.dk 

 

 


 Om hjemmesiden 

Siden har flere funktioner, først og fremmest kan man se vores aktiviteter og nyheder, men det er også muligt at læse fagartikler om Møns geologi, samt se billeder af fossiler og klinteprofiler. Vi håber at vi igennem vores forskelligartede aktiviteter kan tiltrække både øvede og nye amatørgeologer til foreningen. Husk at en amatør (af lat. amare, elske) betegner et menneske med lidenskabelig eller kærlighedsfuld tilgang til et område i livet, her geologien. God fornøjelse på siden!

.